www.dk-forum.de

Das Diskussionsforum für Dänemarkfreunde.
Aktuelle Zeit: 05.08.2020, 15:31

 

Fuer Datenschutzerklaerung
hier klicken


Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 29.07.2005, 20:05 
Offline
Neues Mitglied

Registriert: 29.07.2005, 19:56
Beiträge: 1
Hej Forum,

Vi bor i Hamborg og vil ret gerne se lidt danskt fjernsyn. Hvad vi kunne finde ud af var, at det er muligt over SAT (EUTEL THOR?). Er det saa rigtigt, at man bliver nöd til at betale for alle programmerne. Jeg vil gerne have DR1, DR2 + TV3 lidt svenskt og norskt ville ogsaa väre ok.

Er der en billigere/nemmere lösning?

Jeg haaber nogle af de mange "Hamborg danskere" kan hjälpe lidt.

Charlotte


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Dkfjernsyn
BeitragVerfasst: 07.08.2005, 08:07 
hej Lottis,
jeg har det samme spörgsmaal og haenger mig med paa
mange hilsener Laila fra Hamburg


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 31.08.2005, 17:09 
jeg bor i Sveijts og ville ogsaa gerne modtage Dansk fjernsyn. Men det synes næstsen at værre umuligt..

Hvis man bare kunne oplyse Problemet i Danmark, at Danskere i udlandet ikke har mulighed til at modtage Danks fjernsyn.

Mange hilsen
Irene


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 31.08.2005, 19:16 
Har i set dette?


http://dr.dk/omdr/index.asp?aid=361


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 10.09.2005, 15:29 
Hej.

Hermed et forklaringsforsøg, med forenklinger og uden garanti for fuldstændig rigtighed. Rettelser er velkomne.Når en husstand i DK har et radioapparat skal betales radiolicens, og med et fjernsynsapparatapparat skal husstanden betale fjernsynslicens. Licensen opkræves af Danmarks Radio, og beløbene tilgår Danmarks Radio. Det selvstændige TV2-selskab modtager dog en del af licensbeløbene til delvis dækning af dets udgifter. Programmerne fra Danmarks Radio, såvel radio- som fjernsynsprogrammer, samt fjernsynsprogrammet TV2, kan i DK modtages uden øvrig betaling.

Fjernsynsprogrammerne er
DR1
DR2
TV2

og radioprogrammerne er
P1
P2
P3
P4 Regionalopdelt
P5 Klassisk

Disse programmer henregnes under 'public service'-programmer.


Alle øvrige modtagelige programmer i DK er forbrugerbetalte, reklamebetalte, kommunalbetalte eller finansierede af en blanding af disse betalingsformer eller måske andre. Eksempler er fjernsynsprogrammerne TV3, TV2-Zulu, TV2-Charlie, TV-Danmark 1+2 eller lokalprogrammet Kanal København.

Husstande tilsluttet kabelsignalforsyningsanlæg betaler alle deres bidrag til samtlige de fordelte 'ikke-public-service' betalingspligtige programmer over opkrævningen til kabelsignaltilslutningen.

Betragtet fra udlandet er betalingspligtige ikke-public-service programmer med målgruppen danske husstande velsagtens også betalingspligtige programmer for borgere uden for DK's grænser, -eller omvendt betragtet: Kun de licensfinansierede radio-/ fjernssynsprogrammer eller eventuelle frit modtagelige programmer kan/vil kunne være gratis modtagelige også for husstande i udlandet, herunder altså programmerne oplistet øverst.

På det traditionelle jordbaserede sendenet udsendes i DK disse licensfinansierede programmer og adskillige frit modtagelige.
(Dog med den særhed, at fjernsynsprogrammet DR2 trods licensfinansiering ikke kan modtages overalt i DK.)

Husstande i udlandet tættere på den danske grænse har mulighed for modtagelse af de licensfinansierede programmer samt eventuelle øvrige frit modtagelige -via det jordbaserede sendenet. Dette gælder indlysende det nordlige Tyskland og det sydvestlige Sverige. Rækkevidden kan være op til omkring 60 km, -afhængigt af senderens placering, senderens udstrålingsområde, senderens udstrålingsfrekvens, landskabet signalet skal passere, m.v..
SATELLIT-udsendelsen af danske radio- og fjernsynsprogrammer giver teknisk mulighed for modtagelse langt fra de danske landegrænser.

Satellitmodtagere er brugbare til modtagelse af såvel radio- som fjernsynsprogrammer og begge programtyper udsendes fra satellit.
Ligesom på et traditionelt radioapparat indstilles på satellitmodtageren til det ønskede program. Også satellitmodtageren kan kun modtage 1 program ad gangen. Der findes i handlen dog nu satellitmodtagere med muligheden for at modtage 2 forskellige programmer samtidig; de er egentlig 2-i-1-modtagere, alt er dobbelt udført, og de kræver 2 ledningstilslutninger til parabolantennen.

Igennem en årrække har der fundet en omstilling sted fra analog til digital udsending, som er ved at være afsluttet. Det fordrer brug af digitale modtagere. Tyskland er eneste land (weltweit), som stadig sender et repræsentativt udvalg af programmer analogt samtidig med at alle de analogt udsendte programmer tillige sendes digitalt (parallelsending).

I det følgende beskrives alene forholdene ved digital overførsel af programmer via satellit.Generelt for alle lande udsendes de enkelte radio- eller fjernsynsprogrammer:

1] frit modtagelige, benævnes FTA (Free-To-Air).
Til modtagelse kræves (udover parabolantennen) en satellitmodtager (FTA-modtager) som fungerer i lighed med en radio-FM/UKW-modtager/tuner, blot sluttes satellitmodtageren til et TV-apparat + et stereo-/surroundanlæg, hvor radio-FM/UKW-modtageren/tuneren kun tilsluttes forstærkeren i lydanlægget.

2] krypteret/kodet, tillige betegnet 'content secure'.
Krypteringssystemer er forskellige, og har egne betegnelser, eksempelvis Irdeto, Nagravision, Conax, Viaccess, BetaCrypt, m.fl..
Udbyderen af krypterede programmer udleverer et kort til kunderne, som kan de-kryptere de af kunden bestilte programmer.
Til modtagelse af krypterede programmer kræves en satellitmodtager, som kan 'læse' krypteringskortet.
Kortet isættes en kortlæser (CI-Modul), som passer til korttypen, -et Irdeto-kort skal i en Irdeto-kortlæser, o.s.v..
Kortlæseren isættes satellitmodtageren, som skal være forsynet med mindst 1 kortlæser-fatning (CI-Steckplatz) eller flere ud fra behov.

I den fri handel er de satellitmodtagere ofte betegnet som 'FTA-Empfänger' med 1 eller flere 'CI-Steckplätze'. De modtager FTA-programmer normalt, uden brug af kort, -kun ved modtagelse af krypterede programmer skal altså yderligere anskaffes en kortlæser til det valgte system; selve dekrypteringskortet udleveres ved abonnementstegning hos udbyderen.
Fra udbyderne af krypterede programmer, f.eks. CanalDigital eller Premiere, men også i den fri handel, kan anskaffes digitalmodtagere med indbygget kortlæser/CI-modul. Kortlæseren er kun til den valgte udbyders eget krypteringssystem. Her skal følgeligt krypteringskortet blot sættes direkte i satellitmodtageren.I dette dansk/tysk sproglige forum er Danmark, Tyskland, Østrig og Schweiz værd at sammenligne sendemæssigt.
Begrænset til betragtninger omfattende ALENE programmer fra licensfinansierede/public service radio-fjernsynsstationer
(i Tyskland vist benævnt Öffentliche Rechtliche Rundfunkanstalten?, i Østrig og Schweiz kender jeg ikke betegnelserne!?).

-> Alle 4 lande udsender deres radioprogrammer FTA, frit modtagelige(!).

-> Tyskland udsender fjernsynsprogrammer FTA, frit modtagelige(!).

-> Danmark udsender fjernsynsprogrammer krypteret/kodet.
-> Østrig udsender fjernsynsprogrammer krypteret/kodet, med 1 undtagelse (se nedenfor).
-> Schweiz udsender fjernsynsprogrammer krypteret/kodet, med 1 undtagelse (se nedenfor).I DK er der 2 udbydere af satellit-programmer: CanalDigital og Viasat.
Programudbuddene i helhed til kunderne kan ses på hver udbyders hjemmeside.

Begge sender public-service fjernsynsprogrammerne DR1 + DR2, krypteret i hver udbyders eget system.

Public-service programmet TV2 udsendes ikke til danske husstande via satellit.

Frit modtageligt sender CanalDigital radioprogrammerne fra DR: P1 + P2 + P3 + P4-regional-København + P5-klassisk.
Frit modtageligt sender Viasat radioprogrammerne fra DR: P1 + P3 + P5-klassisk.De teknisk mulige modtageforhold:

A] CanalDigital sender til Danmark fra positionen 0,8° Vest, Thor 2.
Dækningsområdet for de danske programmer kan ses på siden:
http://www.thor-satellites.com/bilder/t ... ekning.jpg
Tallene viser sendestyrken; ved formindskede talværdier kræves tilsvarende større parabolskål.

B] CanalDigital sender til "det sydlige Europa" fra positionen 1,0° Vest, Intelsat 10-02.
Dækningsområdet for de danske programmer kan ses på siden:
http://www.intelsat.com/images/en/resou ... 359-s3.jpg
Tallene viser sendestyrken; ved formindskede talværdier kræves tilsvarende større parabolskål.

C] Viasat sender til Danmark fra positionen 5,0 Øst, Sirius 3.
Dækningsområdet for de danske programmer kan ses på siden:
http://www.nsab-sirius.com/images/img_s3_bss_nordic.gif
Tallene viser den anbefalede mindste parabolskål-diameter i cm..


Bemærkninger:

A] og B] udsendes fra satellitter beliggende så tæt på hinanden, at begge kan betragtes som blivende sendt fra samme satellitposition.
A] og B] vil begge kunne modtages i de områder, hvor der er fælles dækning i følge oversigtskortene, med én og samme parabolskål.

I området fra den danske grænse til omkring midt-Tyskland er A], B] og C] alle brugbare.

I den sydlige halvdel af Tyskland kan A] og B] begge bruges; B] vil kræve en mindre parabolskål.

I Østrig og Schweiz (og endnu sydligere) er alene B] anbefalelsesværdig.


Vejledende kan for A] og B] måleteknisk oplyses, at i Københavnsområdet kan både A] og B] modtages stabilt med en parabol med diameteren 40 cm. B] modtages dog svagere hèr end A], og til B] må i København anbefales en paraboldiameter i størrelsen 50 - 60 cm (Bemærk, at B] ikke er tiltænkt anvendt i København, kun i Sydeuropa).
Som det fremgår af satellitdækningskortene vil signalstyrken for A] gradvis blive mindre i sydlig retning (mod Tyskland), tilsvarende vil signalstyrken for B] forøges i sydlig retning.
C] er opgivet i oversigtskortet til at kunne modtages med en paraboldiameter på 45 cm, i København.
At Danmark, Østrig og Schweiz krypterer fjernsynsprogrammerne begrundes med manglende ophavsretlige tilladelser til at sende andre end selvproducerede programmer. Der er formodentlig flere årsager, også politiske bestemte. At betalingen for at udsende et ikke-eget produceret program er højere, når alle europæiske husstande og ikke kun de danske/østrigske/schweiziske kan kigge med, er sikkert korrekt. Og det synes at være hovedbegrundelsen for at kryptere programmerne.
Med krypteringen kan sikres, at udelukkende danske/østrigske/schweiziske husstande eller eventuelt andre betalingsvillige kan modtage programmerne. Der udleveres kun dekrypteringskort til husstande i eget land eller til øvrige betalingsvillige.

For Danmarks vedkommende har Danmarks Radio aftaler med CanalDigital og Viasat, som sikrer at licensbetalerne kan få tildelt et gratis kort til modtagelse af fjernsynsprogrammerne DR1 og DR2. Tilsvarende ordning findes i Østrig. For Schweiz kender jeg ikke reglerne.
Fra Danmark og fra Schweiz er der for udenlandske husstande mulighed for at tegne udlandsabonnementer til at dekryptere de danske/schweiziske fjernsynsprogrammer. I Østrig tillades kun landets egne husstande at se de østrigske fjernsynsprogrammer.

Følgevirkningen af krypteringen af programmerne er, at de enkelte husstande er nødsaget til at anskaffe en mere kostbar modtager, da prisen for en satellitmodtager med kortlæserfatning/CI-Steckplatz er højere. Dertil skal lægges prisen for køb eller leje af en kortlæser, med mindre en (endnu et trin dyrere) modtagermodel med indbygget kortlæser er valgt.
Dette betragtet i forhold til Tysklands FTA - frit modtagelige - udsending af programmer, som kun kræver en simpel FTA-modtager.

BBC-England anvendte indtil 2004 et tilsvarende krypteringssystem. BBC nåede frem til det resultat, at ordningen med krypteringskort administrativt var dyrere end blot at sende programmerne FTA. Derfor er alle BBC's programmer fra juli 2004, i lighed med de tyske, frit modtagelige.

Danmark kunne vælge en løsningsmodel, hvor egenproduktioner (nyheder, debatter, børneudsendelser, m.v.) udsendes FTA og andre produktioner udsendes krypteret.
I Østrig er den model foreløbigt valgt for fjernsynsprogrammet ORF 2, som udsendes FTA i en europaudgave betegnet ORF-2-Europa. Der er en fast tekst-TV-side som billed, når der sendes programmer som ORF ikke har ophavsrettigheder til.
Fra Schweiz udsendes ligeledes et enkelt program FTA til europamodtagelse, som primært indeholder periodiske genudsendelser af den seneste nyhedsudsendelse fra SF, men tillige diverse egenproduktioner. Programmet betegnes SFi.


Som det fremgår af linket ovenfor fra runesfar, tillader DR gennem CanalDigital salg af dekrypteringskort (smart cards) til udenlandske husstande. CanalDigital omtaler forholdet selv:
http://www.canaldigital.dk/templates_CD ... px?id=2649
Hertil skal tilføjes oplysningen om, at CanalDigital tvinger kunder til brug af særligt godkendte satellitmodtagere:
http://www.canaldigital.dk/templates_CD ... px?id=2666
Disse satellitmodtagere har formodentlig en fast indbygget kortlæser til CanalDigitals krypteringssystem Conax, hvorved udgiften til en kortlæser bortfalder.
Om de særligt godkendte satellitmodtagere er til at anskaffe i den fri handel i Tyskland, Østrig eller Schweiz ved jeg ikke, men det er givet muligt at leje et eksemplar hos CanalDigital i Danmark. Lejevilkårene må fremgå af deres hjemmeside.
Ligeledes bør undersøges, om ca.-prisen for et udlandsabonnement opgivet på DR's hjemmeside tillægges en kortafgift fra CanalDigitals side, som det sker for danske abonnenter.
Endvidere bør undersøges, om de særlige godkendte satellitmodtagere er spærrede for modtagelse af programmer fra andre satellitpositioner, eksempelvis kun tillader indlæggelse af et begrænset antal programmer fra andre satellitpositioner. Hvis en modtager ikke kan styres i menuen til at søge udelukkende efter FTA-programmer fra andre satellitter, vil modtageren indlægge alle modtagelige programmer, FTA og krypterede -samt tillige datakanaler, sammenblandet. Fra en søgning på 19,2°Øst-Astra1, hvorfra de tyske programmer udsendes, vil antallet af fundne programmer blive omkring 1.050 i antal d.d.. Hvis modtageren kun tillader indlæggelse af måske 300 "andre" programmer, af de i alt 1.050 i eksemplet, er der et mangelproblem, som bevirker, at ikke alle frit modtagelige vil blive indlagt. Kort sagt: Ikke alle tyske programmer kan modtages med en sådan modtager.
Der er andre tekniske parametre, som kan være fastlåst i de satellitmodtagere, med det resultat, at modtagerne i realiteten kun kan bruges til at modtage udbyderens egne programmer.
Viasat forlanger tilsvarende brug af ganske bestemte 'godkendte' satellitmodtagere.
Er udgifterne underordnede eller ligegyldige og er ønsket at kunne se fjernsynsprogrammerne DR1 + DR2 samt høre radioprogrammerne fra 'Danmarks Radio', er det bare at bestille hos CanalDigital.
Om den anden danske udbyder Viasat tilbyder abonnementstegning for udenlandske husstande, er ikke undersøgt.


Hvis behovet derimod er begrænset til at kunne høre de danske radioprogrammer (FTA) i udlandet, det være sig af sproglige nysgerrige årsager eller andre, er det enklere.
Hertil er 1 parabolskål, 1 LNB-konverter, 1 FTA-digitalmodtager, passende længde koaxialkabel og et montagerør nok, lidt løst fra værktøjskassen og en passende mængde håndværkssnilde.

Priserne i Tyskland for modtage- og montageudstyr er gunstige og udbuddet er stort.
Et selvsammensat anlæg med artikler i den prisgunstigere ende kan eksempelvis være:

http://www.eg-sat.de/shop/pd1530159121. ... egoryId=78
http://www.eg-sat.de/shop/pd1118307989. ... egoryId=50
http://www.eg-sat.de/shop/pd-196485442. ... egoryId=63
http://www.eg-sat.de/shop/pd1092593076. ... egoryId=21
http://www.eg-sat.de/shop/pd2124370703. ... %20cm_AND_{EOL}&categoryId=53
Dertil skal tillægges eventuelle forsendelsesomkostninger (ca. 16 Euro fra DE -> DK).

Er et satellitmodtageanlæg allerede installeret, kan anlægget blot udvides med parabolskålen og LNB-konverteren; LNB-konverteren tilkobles i koaxialkablet mellem den bestående parabolantenne og satellitmodtager med en omskifter (Relais/Umschalter):
http://www.eg-sat.de/shop/pd823588630.htm?categoryId=76
Satellitmodtageren må, som beskrevet ovenfor, ikke være 'låst' fra en udbyder (f.eks. Premiere).
Og satellitmodtageren skal kunne styre omskifteren. Det kan ses i menuen på modtageren, under installation, om flere satellitpositioner kan indlægges. De betegnes 1+2+3+4 eller A+B+C+D; er DiSEqC nævnt, kan modtageren normalt styre op til 4 satellitpositioner.

Parabolskålen i indkøbseksemplet er med en diameter på 60 cm. Som beskrevet ovenfor er en parabolskål på 40 cm anvendelig i København for satellitløsning A], for satellitløsning B] i underkanten størrelsesmæssigt.
En kvalificeret forventning er, at en 40 cm skål i alle tilfælde er anvendelig, såfremt A] vælges i modtageområdet nordfra til en linie cirka gennem Hamburg, og B] vælges syd for den linie.

Parabolskåle med en given diameter kan have forskellige egenskaber afhængigt af fabrikat. Den anvendte 40 cm-diameter parabolskål brugt i København er af fabrikatet Gibertini, indkøbt hos benævnte firma i Freiburg (Breisgau):
http://www.eg-sat.de/shop/pd720691372.htm?categoryId=78
Parabolskålen er udført i aluminium, og har både en ringe vægt og er lille i størrelse. Den ringe størrelse er en fordel monteringsmæssigt i det vindblæste Danmark. Skålen leveres kun i farven hvid, nævnt fordi paraboler i DE ofte kan leveres i flere farvevarianter, eksempelvis teglstensrød/ziegelrot.
EG-sat har en billige model med diameter 40 cm, som givetvis virker. Jeg har blot ingen erfaringer med modellen.

Der er på internettet mange firmaer og butikker i Tyskland, som gør opmærksom på deres salg af satellitudstyr, til konkurrerende priser. Specielt er udvalget af FTA-modtagere særdeles omfangsrigt i Tyskland, sammenlignet med udbuddet i den danske handel. Udbud og prisniveau i Østrig og Schweiz er mig ubekendt, men det kan formodes, at de landes butikker har samme holdning som de danske . . . da deres fjernsynsprogrammer også er krypterede . . . -ikke at henlede opmærksomheden for meget på løsningsmodellen med modtagelse af frit modtagelige, FTA, programmer.
TYSKE OG ØSTRIGSKE PROGRAMMER I DANMARK.

Indkøbseksemplet, med brugen af den lille Gibertini 40 cm parabolskål i stedet for 60 cm modellen, er nøjagtig samme udstyr nødvendigt til modtagelse af samtlige tyske og østrigske, samt mange andre, frit modtagelige radio- og fjernsynsprogrammer i Danmark. Blot skal parabolen rettes mod positionen 19,2° Øst / Astra1.
Den dagsaktuelle liste FTA radio- og fjernsynsprogrammer fra 19,2° Øst:
http://www.satcodx2.com/0192/deu/customize.cgi?
Bemærk at både analoge og digitale programmer er oplistet.
Udelukkende programmerne benævnt R-DIG eller TV-DIG i 1.kolonne + betegnelsen MPG2 i 6.kolonne, kan modtages!

Eksempel på anlægspris ovenfor . . . . faste udgifter ingen!, -bortset fra licensbetalingen til DR.

Siden august 2003 har et eksemplar af den lille parabol leveret signal til 8 satellitmodtagere i en beboelsesejendom i København.
Er de mekaniske montageforhold ikke et problem og udseendet underordnet kan vælges en større parabolskål, som vil give en anelse mere signalreserve ved atmosfæriske forstyrrelser. Men driver en elektrisk ladet tordensky hen over satellithimlen er der ingen forskel, signalet forsvinder alligevel.Mvh Frank.


Nach oben
  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de