Seite 1 von 1

Dansk A-Kasse med til Tyskland?

Verfasst: 02.01.2011, 21:47
von Esbensor
Hej

Jeg er for nylig flyttet til Tyskland og er i tvivl om hvorledes jeg skal forsikre mig i a-kasse.

Jeg arbejder i et dansk firma i et par måneder endnu, men står derefter uden arbejde, med mindre jeg finder noget nyt inden da.

Hvordan skal jeg forsikre mig i Tyskland så længe min arbejdsgiver stadig er dansk?
Kan jeg flytte min anciennitet, optjent i den danske a-kasse, med?

Mvh Esben Sørensen

Verfasst: 03.01.2011, 00:45
von micha_i_danmark
Hej Esben,

jeg er ikke sikkert på om jeg forstår din arbejdsituation 100% korrekt. Er din arbejdsgiver nord fra grænsen, dvs krydser du grænsen hver dag eller blev du sendt til udlandet (dvs Tyskland) af din dansk arbejdsgiver som en midtlertidig assignment?

Hvis du er grænsependler, gælder det følgende:
Bliver man fuldtidsarbejdsløs, skal man sørge for at få bekræftet arbejdsperioder på en blanket E301 som udstedes af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen eller vedkommende A-kasse, hvis man er medlem - www.adir.dk >> Blanketter >> Alle >> EØS 4.2 Maj 2003.
Denne blanket dokumenterer dine forsikrings- og beskæftigelsesperioder i Danmark.

Man skal ligeledes straks, når man får kendskab til sin arbejdsløshed, tilmeldes som arbejdsløs på arbejdsformidlingen (Agentur für Arbeit) i Tyskland og søge om ydelser efter tyske regler.

Ydelsen vil normalt først kunne bevilliges, når blanketten E301 er modtaget fra Arbejdsdirektoratet eller A-kassen i Danmark.

Er man medlem af arbejdsløshedskassen, bør man anmode denne om at udstede en midlertidig blanket, som så kan afleveres til den tyske arbejdsformidling (Agentur für Arbeit).
[url]http://www.pendlerinfo.org/wm206612[/url]

Hilsen

Michael

Verfasst: 03.01.2011, 10:32
von Esbensor
Hej Michael

Først af alt ønsker jeg dig et godt nytår og takker for dit svar.

Min arbejdssituation er i grunden ret kompliceret:

1. Min adresse er i Tyskland.
2. Jeg er ansat i et firma, som er bosat i Danmark.
3. Jeg rejser hver uge til England, hvor jeg så arbejder.

Med nogle ugers mellemrum, har jeg noget papirarbejde, som jeg ordner hjemme fra adressen i Tyskland.

Ændrer alt dette på noget?

Verfasst: 03.01.2011, 12:36
von micha_i_danmark
Hej igen og Godt Nytår!

Jeg håber at din firma hjælper dig med skat rådgivning for det lyder virkeligt kompliceret som set up.

Vedr. din a-kasse ville jeg anbefale at du kontakter

Infocenteret Region Sønderjylland
Tel.: +45 74 67 05 01
E-mail: infocenter@sjsl.regionsyddanmark.dk

for at få noget mere profesionelle rådgivining. Jeg er ikke sikkert på mere om du virkeligt falder under grænsependler status. Men de kan sikkert bedre vurderer det.

Hilsen

Michael

Verfasst: 11.01.2011, 12:00
von Hesseldahl
Esbensor hat geschrieben:Hej Michael

Først af alt ønsker jeg dig et godt nytår og takker for dit svar.

Min arbejdssituation er i grunden ret kompliceret:

1. Min adresse er i Tyskland.
2. Jeg er ansat i et firma, som er bosat i Danmark.
3. Jeg rejser hver uge til England, hvor jeg så arbejder.

Med nogle ugers mellemrum, har jeg noget papirarbejde, som jeg ordner hjemme fra adressen i Tyskland.
Du må under ingen omstændigheder nævne overfor danske myndigheder at de udfører noget af dit arbejde i Tyskland - for så skal du delvist være privat tysk sygeforsikret (for den andel af dit arbejde som udføres i Tyskland).

Jeg går udfra at du er normalt tysk sygeforsikret igennem den danske stat (igennem en E-106 blanket)? dette forudsætter at INTET af dit arbejde udføres i Tyskland.